Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Eğirdir Belediyesi Haberler

Eğirdir Belediyesine ait haber ve duyurular

Anasayfaya Dön

EĞİRDİR BELEDİYESİ TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI

Haber Yayın Tarihi :

 

EĞİRDİR BELEDİYESİ

 

TIBBİ ATIK

YÖNETİM PLANI

 

 

 

 

 

Mart 2022-Mart 2027 Dönemi

 

 

 

 

 
 
 


HAZIRLANIŞ TARİHİ

15.03.2022

 

BELEDİYE TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI

 

I-       GENEL BİLGİLER:

 

I.1. BELEDİYENİN ADI         : Eğirdir Belediyesi

 

I.2. ADRESİ                                : Cami Mah. Kuruçeşme Sok. No:23 Eğirdir/ISPARTA

 

      I.3. TELEFON NUMARASI   : 0246 311 24 97

 

      I.4. FAKS NUMARASI                        : 0246 311 30 09

 

 

II-   İDARİ BİLGİLER

 

II.1. Tıbbi Atıkların Yönetiminden Sorumlu Kişi           : Ali MADEN

 

II.2. Telefon Numarası                                                    : 0246 311 24 97

 

II.3.E-posta Adresi                                                         : egirdirfenisleri@gmail.com

 

II.4. Planın Dönemi                                                        :Mart2022/Mart2027


III- TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

 

III.1. TIBBİ ATIK KAYNAKLARI

 

 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşlarının isimleri, adresleri, telefon numaraları, yatak sayıları, geçici depolama sistemleri ve tıbbi atık miktarları Tablo 1’de bulunmaktadır.

 

 

Tablo 1

Sıra No

KURUM ADI

ADRESİ

Yatak Sayısı

Tıbbi atık Miktarı (kg/yıl)

Geçici Depolama Sistemi

TELEFON NO:

EĞİRDİR / MERKEZ

VAR

YOK

1

KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

Yeni Mah. Dr. İsa KÖKLÜ Cad. Hastaneiçi Kümeevler No:1

100

   19678

X

 

0246 311 47 90

2

DAĞ, KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Yazla Mah. 4. Cad. No :13

4

360

X

 

0246 311 68 31

3

EĞİRDİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

İmaret Mah. Dr.İsa KÖKLÜ Cad. No:178

1

94

 

X

0246 311 62 66


III.2. TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI

 

III.2.a) Lisanslı taşıma firmasının adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası aşağıda belirtilmiştir.

 

Firma Adı: Atık Çevre Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi- Isparta Şubesi

 

Adresi : Isparta İli, Gönen İlçesi, Kağnıdere Mevkii, Koçtepe Köyü,Göller Bölgesi

 Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi

İletişim Bilgileri: Selçuk Erdoğan-0530 661 78 62- isparta@atikcevre.com.tr

Atık Taşıma Firma Lisans No: ATA-41.26

Araç Lisans No: ATA- 41 -26/TIB-04

Çevre Lisans No: 226879442.0.1

 

 

 

        

 

III.2.b) İletişime geçilecek firma sorumlusu ( ad, soyad ve iletişim bilgileri ) aşağıda belirtilmiştir.

 

Adı Soyadı                             : Selçuk ERDOĞAN

Telefon Numarası                   : 0530 661 78 62

E posta Adresi                                   : isparta@atikcevre.com.tr

 

III.2.c. Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipmanlar ve araçlar, araçların plaka numaraları, kapasiteleri ve lisans numaraları aşağıda belirtilmiştir.

 

Tıbbi atık torbaları, sağlık kuruluşu içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemelerden yapılmış, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi, ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış kapaklı konteyner/kap/kova ile toplanır ve taşınır.Tıbbi atıkların sağlık kuruluşu içinde taşınmasında kullanılan konteyner/kap/kova turuncu renkli, üzerinde siyah renkli “ Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! TIBBİ ATIK “ibaresi bulunur. Tıbbi atıkları sağlık kuruluşlarından toplayan personel turuncu renkli özel kıyafet giymekte ve koruyucu ekipman kullanmaktadır.

Tıbbi Atık Toplama Aracı 1 tanedir.

Araç Plaka: 41 YN 542

Kapasitesi: 3100 kg

Araç Lisans No: ATA- 41 -26/TIB-04

 

III.2.ç. Tıbbi atık toplama programı, sağlık kuruluşlarının atıklarının alınacağı günler ve saatler ile tıbbi atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergâh aşağıda belirtilmiştir.

 

            İlçemizde toplanan tıbbi atıklar için haftada bir gün alınacak şekilde program yapılmıştır. ASM ve TSM ‘ne gidecek olan araç güzergahı, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca uzak şekilde Atık Çevre A.Ş. tarafından belirlenir.

 

III.2.d. Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında görevlendirilen personelin ad-soyad ve iletişim bilgileri

 

Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması ile görevli personelin isimleri, ünvanları ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 

Tahsin ERDOĞAN    : 0 543 297 28 82

Bayram KILINÇ        : 0 537 286 74 32

III.3. TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASYONU VE BERTARAFI

  

III.3.a. Tıbbi atıkların gönderildiği sterilizasyon ve/veya yakma tesisi ( tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası, tesisin türü ) hakkında bilgi verilmiştir.

 

Firma Adı: Atık Çevre Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi- Isparta Şubesi

 

Adresi :Isparta İli, Gönen İlçesi, Kağnıdere Mevkii, Koçtepe Köyü,Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi

 

İletişim Bilgileri :

Adı Soyadı                 : Selçuk ERDOĞAN

Telefon Numarası       : 0 530 661 78 62

E-posta Adresi           : isparta@atikcevre.com.tr

Lisans Numarası         : 226879442.0.1

Tesisin Türü                : Sterilizasyon Tesisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.b ) İletişime geçilecek sterilizasyon ve/veya yakma tesisi sorumlusu ( ad- soyad, iletişim bilgileri ve görev tanımı )aşağıda belirtilmiştir.

 

Adı Soyadı                 : Selçuk ERDOĞAN

Telefon Numarası       : 0530 661 78 62

E-posta Adresi           : isparta@atikcevre.com.tr

           

III.3.c. ) Sterilizasyona tabi tutulan tıbbi atıkların bertaraf edileceği depolama sahası ( tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası ) aşağıda belirtilmiştir.

 

Tesis Adı                    : Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi

Tesis Adresi                : Kağnıdere Mevkii, Koçtepe Köyü                          Gönen / ISPARTA

İletişim Bilgileri         

Halil GÜLDEREN    : 0 533 688 64 40

 

Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin hali hazırda lisansı bulunmamaktadır.

 

III.3.ç ) İletişime geçilecek depolama tesisi sorumlusu ( ad-soyad ve iletişim bilgileri ) aşağıda belirtilmiştir.

 

Ad Soyad                               : Halil GÜLDEREN

Telefon Numarası                   : 0 533 688 64 40

 

III.3.d.) Tesis durma, bakım ve arıza durumunda tıbbi atığın gönderileceği atık işleme tesisi ( tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası, tesisin türü ) aşağıda belirtilmiştir.

 

25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğin “Belediyelerin Yükümlülükleri” başlıklı 8/3. Maddesinde “Tıbbi atık işleme tesislerinin bulunduğu illerdeki merkez ve tüm ilçe belediyelerinde oluşan tıbbi atıklar ildeki tıbbi atık işleme tesisine gönderilir. Ancak, tıbbi atık işleme tesisinin kapasitesinin yetersizliği ve uygunsuz coğrafi koşullar gibi sebeplerle tıbbi atıkların bu tıbbi atık işleme tesisine gönderilmesinde zorluklar olması halinde; tıbbi atıklar bir başka ilde bulunan tıbbi atık işleme tesisine gönderilebilir. Bu durumda; öncelikle tıbbi atığın gönderilmek istendiği tıbbi atık işleme tesisinin bulunduğu ilin il müdürlüğünün uygun görüşünü müteakip, her iki ilin mahalli çevre kurulunda olumlu karar alınması kaydıyla ilgili belediye ile sözleşme yapılması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

İlimizde bulunan sterilizasyon tesisinde yaşanacak olumsuz bir durumda, tıbbi atıkların bertaraf için gönderileceği ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün uygun görüşünün alınmasının ardından Isparta ve İlgili İlin “Mahalli Çevre Kurulu’ndan alınacak olumlu karara istinaden, ilgili belediye ile sözleşme imzalanıp, bu kapsamda tıbbi atıkların bertaraf için ilgili “Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi”ne gönderilecektir.

 

III.4.TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI İLE STERİLİZASYON VE/VEYA YAKMA TESİSİNDE GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL

 

III.4.a) Ad-soyad ve iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

 

Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması ile sterilizasyon tesisinde görevlendirilen personellerin ad -soyad ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 

Tahsin ERDOĞAN               : 0543 297 28 82

 

Bayram KILINÇ                   : 0537 286 74 32

 

İsmail AKİPEK                     : 0505 699 97 32

 

Hidayet ACAR                      : 0536 203 23 72

 

Sinan GÜRDAL                    : 0537268 31 29

 

III.4.b) Görev tanımları

 

Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması ile sterilizasyon tesisinde görevlendirilen personellerin ad -soyad ve görev tanımları aşağıda yer almaktadır.

 

Tahsin ERDOĞAN               : Şoför

 

Bayram KILINÇ                   : Yardımcı Personel

 

İsmail AKİPEK                     : Sterilizasyon Tesisi İşçisi

 

Hidayet ACAR                      : Sterilizasyon Tesisi İşçisi

 

Sinan GÜRDAL                    : Sterilizasyon Tesisi İşçisi

 

III.4.c)Çalışma sırasında kullanacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanların özellikleri ile bulunduğu yer

 

Kişisel koruyucu ekipmanlar personele zimmet ile teslim edilmektedir. İş bitiminde bu malzemelerden tek kullanımlık olanlar (maske, bone vb.) atılmakta yenisi personele verilmektedir. Kişisel koruyucu donanımlar, personel dolaplarında, araçlarda bulunmaktadır.

Gözlük: Koruyucu gözlük Kırıcıda çalışırken, atığı araca yükleme, araçtan indirme aşamalarında, gözü sıvı tıbbi atık ve diğer materyallere karşı korumak.

İş Eldiveni: Koruyucu eldiven Biyolojik tehlikelere teması önlemek.

Ayakkabı: Çelik taban ayakkabı Kesici delici tıbbi atıkların ayağa batmasını önlemek.

İş Elbisesi: Turuncu renkli iş elbisesi Biyolojik tehlikelere teması

 

III.4.ç) Yetki Belgesi örneği

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen eğitime tüm personeller katılmış olup, henüz Bakanlıkça “Yetki Belgesi” üretilmemiştir. Eki aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4.d ) Bağışıklanma ve sağlık kontrolü yapıldığına ilişkin bilgi planı örneği

Bağışıklanma ve sağlık kontrolü yapıldığına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4.e) Eğitim

Eğitim kayıtları aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.5. TOPLAMA VE TAŞIMA İLE TESİSTE KULLANILAN EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

 

III.5.a. ) Tıbbi atık taşıma araçları ile tesiste kullanılan diğer ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonu amacı ile yapılacak işlemler

Konteynerler, atıkların boşaltılmasını müteakiben veya herhangi bir kazadan hemen sonra temizlenir ve dezenfekte edilir. Temizlik ve dezenfeksiyon uygun dezenfektan kullanılarak yapılır.

Tıbbi atık deposu tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanır. Deponun temizliği ve dezenfeksiyonu uygun dezenfektan kullanılarak yapılır.

Tıbbi atık taşıma araçları ise taşıma işlemi bittikten sonra uygun dezenfektan kullanılarak temizlenir.

 

III.5.b ) Görevli personelin çalışması sırasında kullanacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanların temizliği amacıyla yapılacak işlemler

 

 Görevli personelin çalışma sırasında kullanacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanlar uygun dezenfektan kullanılarak temizlenmektedir.

 

III.5.c.)Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanların özellikleri

 

Sodyom Hipoklorit: (NaClO) bir tür tuzdur. Günlük hayatta beyazlatıcı çamaşır sularında kullanılmaktadır.

Konteynırı dezenfekte etmek için 1/10’luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu, bir litre suya 100 cc) olacak şekilde solüsyonla dezenfekte edilir.

            Sodyom Hipoklorit: (NaClO) malzeme bilgi güvenlik formu ek-1 plan ekinde yer almaktadır.

 

III.6.KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER

 

 

III.6.a) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması ile sterilizasyon/bertarafı sırasında oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

 

Konteynerler, atıkların boşaltılmasını müteakiben veya herhangi bir kazadan hemen sonra temizlenir ve dezenfekte edilir. Temizlik ve dezenfeksiyon uygun dezenfektan kullanılarak yapılmaktadır.

 

 

III6.b) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması ile sterilizasyonu/bertarafı sırasında oluşabilecek dökülme yayılma ve diğer kazalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler:

 

1. Konteynırın içi boşaldıktan sonra eğer sıvı birikintisi varsa talaş dökerek sıvı emdirilir.

2. Koruyucu eldiven giyilir. Sıvıyı emdirmek için kullanılan talaşı kürek yardımıyla alarak kırmızı renkli tıbbi atık torbasına atılır.

3. Sıvıyı emdirme işlemi bittikten sonra eldivenler tıbbi atık torbasına atılır, değiştirerek yeni bir eldiven giyilir.

4. Deterjanlı su ile Konteynırın tüm yüzeylerini, tekerlekleri dahil olacak şekilde silerek temizlenir.

5. Konteynırı dezenfekte etmek için 1/10’luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu, bir litre suya 100 cc) olacak şekilde solüsyon hazırlanır.

6. Hazırlanan bu solüsyon ile Konteynırın tüm yüzeylerini tekerlekleri de dahil olacak şekilde silerek dezenfekte edilir. İşlem sonunda eldivenler çıkarılarak tıbbi atık torbasına atılır. Eller “El Hijyeni” ne uygun olarak yıkanır.

· Sızdıran, delik tıbbi atık torbası olduğunda derhal yeni torbaya konur, bağlanır sıvı atık temizlenir.

· Konteynır zemini asla dökme su tutularak yıkanmaz, atık suları depo dışına akıtılmaz.

· Temizlik bitiminden sonra temizlik kontrol formunda belirlenen saatte kayıt altına alınır.

· Tıbbi atık Konteynırı daima kilitli tutulur.

· Tıbbi Atık Konteynırı dışında görünür kirlenme olup olmadığı sürekli kontrol edilir.

 

 

III.6.c) Kullanılacak ekipmanların özellikleri ve bulundukları yerler

 

Eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanılmakta, çizme ve turuncu renkli özel koruyucu kıyafet giymektedirler. Sağlık kuruluşlarında belirlenen özel dolaplarda muhafaza edilir.

 

III.6.ç) Kazaların bildirilmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması

 

Bu konuda hazırlamış olan Emniyet planı EK -2 planında yer almaktadır.

 

III.7.KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA

III.7.a)Bir önceki yıl toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarı (belediyeler bazında ayrı ayrı belirtilecektir)

 

 

FATURA HİZMET ALANI

MİKTAR KG

KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

19678

DAĞ, KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

360

EĞİRDİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

94

 

 

III.7.b ) Tıbbi atık miktarını kayıt altına alma, raporlama ve kütle denge bildiriminden sorumlu personeller ( ad, soyad ve iletişim bilgileri )

 

Denizler Çevre Madencilik Müh. Müş. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

 

 0 246 218 77 97

 

denizler _ cevre@hotmail.com

 

III.7.c. ) Tıbbi atık miktarını kayıt altına alma, raporlama, ve kütle denge bildirimi ( UATF ‘lerin ve alındı makbuzlarının temini, saklanması, doldurulması ve takibinin nasıl yapılacağı, kütle denge bildiriminin ne zaman ve asıl yapılacağı )

 

Sağlık kuruluşlarının Motat girişlerini yapmaları ve sonrasında Taşıma kontrol numaralarını Atık Çevre Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi- Isparta Şubesinde çalışan Atık taşıma aracında bulunan personele vermesiyle birlikte sisteme atık girişleri yapılır.

Kütle-denge ise her ayın sonunda bir önceki ayın EÇBS üzerinden Denizler Çevre Madencilik Müh. Müş. Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından onayı yapılmaktadır.

 

 

EKLER :

 

1.      Sodyum Hipokloritin Malzeme Bilgi Güvenlik Formu

2.      Emniyet Planı

3.      Tıbbi Atık Protokolü

 

 

 


Asset 2