Mehmet SABAH 

Yazı İşleri Müdürü

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
Aşağıda belirtilen görevler, Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür:
 
 • Dış kurumlardan ve vatandaşlardan; şahsen, posta veya faks yolu ile gelen evrak ve dilekçelerin kayıt altına alınarak ilgili birimlere havale edilmesi.
 • Encümen toplantısı için diğer birimlerden gelen müzekkerelerin hazırlanarak gündemin oluşturulması.
 • Encümen Kararlarının yazılarak, imzalatılıp onaylatıldıktan sonra ilgili birimlere zimmet karşılığı verilmesi.
 • Meclis toplantıları için diğer birimlerden gelen müzekkerelerin hazırlanarak gündemin oluşturulması.
 • Belediye Meclis Toplantısı için hazırlanan gündemin ilan edilmesini sağlamak.
 • Belediye Meclisi Toplantısı için davetiye ve gündemin hazırlanarak Meclis Üyelerine dağıtılmasının sağlanması.
 • Belediye Meclisi Toplantısında alınan kararların, Karar Özetlerinin ve Zabıt Tutanaklarının hazırlanıp Başkan ve Katip Üyeleri tarafından imzalandıktan sonra Üst Yazı ile Kararların Kaymakamlığa onaylatılmak üzere iletilmesi.
 • Belediye Meclis Toplantısında alınan Kararların, Karar özetlerinin halkımıza duyurulmak üzere Belediyemiz ilan panosuna asılmasını sağlamak.
 • Belediye Meclis Toplantısında alınan Kararların ilgili birimlere zimmet karşılığında teslimi.
 • Belediye içerisinde ilgili birimlerden gelen posta, tebligat, kargo gönderilerinin zimmet tutanaklarının hazırlanarak ilgililerine ulaştırılmak üzere Ptt’ye zimmet karşılığı teslimi.
 • Birimde hazırlanan bütün evrakların hem fiziki hem de digitial ortamda arşivlenmesi ve dosyalanması.
 • Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.